Terapie duše


Tato vynikající technika propojuje člověka s jeho duší. Úroveň duše je jiná než úroveň, ve které běžně žijeme, myslíme, pracujeme, tvoříme. Duše je sice naše součást, ale může být hluboce schovaná, nerozpoznaná, skrytá. Pamatuje si vše, co kdy prožila, jak se u toho cítila, co tvořila, koho milovala. A také ví, co si naplánovala a chce prožít v tomto životě. 

Proto je našim cílem poznat podstatu své duše, pochopit, co po nás chce a znovu se na ni napojit. Zajistíme si tak v životě radost, spokojenost a hlavně ZDRAVÍ. Neboť nepohoda duše, stav, kdy ji nesytíme tím, co chce, ať už je to láskyplný vztah, tvořivá práce, radost z bytí, vždy přinese nepříjemné pocity, psychické stavy, nemoc a v konečném případě smrt.

Poznání toho, co naše duše potřebuje, co ji tíží, trápí, co chce a potřebuje změnit, odkryje právě TERAPIE DUŠE. 

Historie této techniky sahá do hlubin starověku. Využívá se při ní navození regresního stavu mysli, která je schopna uvolnit velmi staré karmické zátěže a pomoci tak duši i tělu. Technika se provádí pomocí několika speciálních hmatů na hlavě klienta, kdy klient v poklidu sedí a veškeré vjemy vnímám pouze já, jako terapeut. 

Tyto vize a pocity pocházející z minulých životů jsou podvědomím řazeny podle toho, jak velikou důležitost a vliv mají na daný životní problém. 

Hmat propojí terapeuta s klientem, lépe řečeno s jeho Duší, a terapeut je pak schopen přes obrazy, které vidí, pochopit a zpracovat zátěž, kterou si klient nese.

V závislosti na tom, jak velká je klientova zátěž, je vhodné terapii opakovat.

Terapií se dají řešit zdravotní, fyzické i psychické problémy a omezení, nízké sebevědomí,  sexuální problémy, finanční problémy, emoční nestabilita, atd...Jsem schopna odstranit strachy různého charakteru, podívat se do nastavení vztahů, odkrýt problém nemožnosti otěhotnění, vzájemné lásky, či naopak nevraživosti, závisti, nenávisti, apod.  

Jinak řečeno - terapie duše je velmi laskavá regresní technika, která při jednom sezení odkryje až pět inkarnací se stejným problémem, tedy právě s tím, který řeší klient v tomto životě.  Laskavá je právě v tom, že klient nemusí prožívat těžkosti, které vedly k danému problému, ale zpracování jde skrze mne. Minulost nepřepisuji. Naopak, zjišťuji, jak se duše v situaci cítí. To, oč se snažím, je nastavit duši skrze léčivé afirmace tak, aby se dostavila ROVNOVÁHA.  

Celou terapii se nechávám vést právě Anděly, nejvíce pracuji s andělem Karmaelem, andělem karmy. On nejlépe ví, jak inkarnace proběhla a co je potřeba udělat, aby se dostavila úleva. Dále pracuji s andělem Auretielem, andělem léčení, aby nemocnou situaci uzdravil, v případě řešení vztahů pracuji s andělem Lásky, v případě nahlédnutí do budoucnosti s andělem Melathielem - andělem životní cesty, atd.

Jak se nejlépe se na terapii připravit? Je potřeba mít důvěru v mou osobu, v anděly, být otevření a připraveni i na velmi šokující informace. Každý příběh je jedinečný a každý se ve svém příběhu pozná. Na závěr každý klient dostane písemný přepis i doporučení do dalšího života.