Anděl Struktury

01.10.2020

Anděl Struktury

ANDĚL STRUKTURY

Já, anděl struktury, vlastním jménem IETUMIEL, jsem ten, kdo drží a spravuje celý Vesmír.

Má síla je obrovská a mám k ruce mnoho andělů, kteří mi pomáhají.

Struktura je důležitá v celém božském řádu, od Univerza po nejmenší částice atomu.

Správná struktura drží tvar, útvar, řád, zákony, systém. Bez systému by nemohl fungovat život.

Tak, jako fungování těla podléhá božímu zákonu, stejně tak i fungování přírody a celého Vesmíru.

Nebeský Otec vybudoval neuvěřitelně dokonalý způsob a formu života, kterou obdivuje každý, kdo se seznámí s podstatou.

Jakákoliv forma života podléhá vyšší formě a současně sobě samé.

Každá odchylka či nerovnováha může vychýlit tento božský řád a je na mně, abych vše usadil tam, kam patří, tedy do správných mezí.

Mezi mé pravomoci tedy patří práce a spolupráce s anděly Vesmíru a Hvězd, s anděly Přírody, rostlin a zvířat.

Pomohu vám vnést do vašeho života strukturu, formu, systém a řád.

Pomohu vám usměrňovat vaše vnitřní pochody v těle tak, aby dokonale vyhovovaly vašim tělesným proporcím.

Pomohu vám přesunout buňky v těle tak, abyste byli zdravější, rovnější, vitálnější.

Jsem schopen nasměrovat RTG nebo laserové paprsky na místo, kam potřebujete, bez toho, aby byly zasaženy okolní tkáně a buňky.

Stejně tak jsem schopen ovlivnit účinky chemoterapie tak, aby byly likvidovány jen buňky, které do těla nepatří.

Má práce je tedy namáhavá, obrovská svým rozsahem, ale důležitá svým významem.

Pomohu všem, kteří mně požádají o pomoc, pokud to není v rozporu s vůlí Nebeského Otce.