Sdělení od Komutiela, Anděla zvířat

26.09.2019

Moji milí, jsem anděl Komutiel, anděl zvířat. Mám na starosti zrození a působení zvířat na planetě a také mezi lidmi.

Na život a hlavně na jejich narození dohlíží přírodní bytosti, které fungují v přírodě a dohlíží na rozmnožování zvířat tak, aby byla dodržována rovnováha.

Oproti tomu moje úloha je v té duchovní rovině. Já jsem ten, kdo vydává impuls k procesu rozmnožování a koloběhu v přírodě. Skrze mě můžete prosit o ochranu zvířat, či o jejich léčení.

Pomohu Vám ztracená zvířata najít, či vám naopak ukážu, jak se zbavit těch nežádoucích - škůdců, např. Vězte, že v přírodě vždy byla, a je rovnováha a to, co rovnováhu rozvrací, je lidské působení a činnost.

Mým působením si můžete svůj chov, či práci se zvířaty požehnat, tak, aby se vám i jim, dařilo.

Láska ke zvířatům je velký dar - posiluje vás, obohacuje vás a činí vás lepšími lidmi. Jste-li ochotni pomoci němé tváři, hovoří to o vaší laskavosti a obětavosti.

Když zvíře umírá, pak jeho "duše" odchází do úrovně, kam patří. Zvířata nemají duši jako lidé, protože se nepřevtělují a nemají karmu, ale mají duši zvířecí, která po smrti "splyne s Nebeským Otcem".

Výjimku tvoří zvířata, která mají lidé rádi, jako své domácí mazlíčky. Láska těchto lidí působí i na jejich zvířecí miláčky a ti jsou schopni takový cit opětovat, tak, jak jsou toho schopni. Projevuje se to nesmírnou oddaností ke svému pánovi.

Tato zvířata jsou schopny nést část karmy svého pána, mohou onemocnět, či za něho doslova položit život. I po smrti s ním zůstávají ve spojení tak dlouho, jak to jejich pán potřebuje. Teprve potom odchází do svého "zvířecího nebe".

Jsou.li tedy majitelé smutní ze ztráty svého miláčka, pak on toto ví a cítí a je s nimi dál ve své energetické podobě. Netrpí, ale doprovází je do té doby, než si najdou jiné zvíře, či se víceméně smíří s jeho odchodem.

Dohlížet na to, aby vše proběhlo, tak, jak má, je i moje práce. Chcete-li se svým zvířetem setkat, bude vám to umožněno prostřednictvím snu, pokud to bude možné, nebo i osobně, pokud od úmrtí uplynula krátká doba. I toto vám mohu zprostředkovat.

Láska k vašemu zvířeti tedy velmi přispívá k vaší pozitivní "karmě".