Sdělení o síle a významu modlitby od Anděla Modlitby

09.08.2019

Modlitba je prosba k Nebeskému Otci. Je to energie, kterou aktivujete vesmírné síly, je to energie, která aktivuje nás, anděly.

Ochranné modlitby je vhodné opakovat každý den nebo před situací, kdy potřebujete vyšší ochranu. Modlitbou tedy aktivujete božské síly a nás, anděly k vyšší aktivitě. Vaše aktivita nás energeticky propojí s námi/ vesmírnou energií, a pokud to procítíte a čím více to procítíte, pak jste i více ponořeni v tomto energetickém toku. Takto podobně fungují afirmace nebo mantry.

Pokud chcete modlitbu zacílit, je vhodné ji adresovat. Víte, že když ji diktujeme, my, andělé, používáme titul Nebeský Otec, Stvořitel Univerza, Bůh. Je to vyjádření nejvyšší síly, nejvyššího Světla, stvořitelské energie, všeobsažné síly.

Jednotlivé části se nazývají božská Světla, emanace, aspekty, někdo jim říká božské úrovně. Každá část má svoji úlohu, vlastnost a energii. V Indii a např. v Egyptě měli nebo mají takto pojmenovány Bohy jako zástupce těchto emanací.

Abychom nemuseli vyjmenovávat všechny vlastnosti všeobsažného, používáme název Otec Nebeský. Je to i pro lidi mnohem přijatelnější výraz.

Dále se v modlitbě objevuje Syn a Duch svatý.

Syn je vyjádřením energie Lásky, a také je to pojmenování Božího syna, Ježíše, který se narodil jako mimořádná bytost v lidském těle. Ježíš si svým životem zasloužil jméno Kristus, což znamená pomazaný - nástupce Boha. Je nositel nejčistší Lásky a Světla. Jeho energie doplňuje energii Otce.

Duch svatý je symbol ženskosti, nelze to nazvat v lidské řeči lepším označením. Je to energie milosti, lásky, božího dechu, požehnání, které můžete dostat. Je to viditelné znamení a velký dar.

Obdarovaný může po dotekem Duchem svatým léčit, mluvit jazyky (co to znamená, je popsáno v Bibli), uzdravit se, pochopit mnohé souvislosti. Je to energie, kterou člověk pocítí jako dotek, světlo, mravenčení, vibraci, intenzivní pocit lásky. Není na to v lidské řeči slovo, které by přesně vystihovalo energii Ducha svatého. Ale ten, kdo jím byl obdarován, ví, o čem mluvím.

Modlíte-li se tedy ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, spojujete a současně prosíte všechny aspekty Boha o pomoc a podporu. Proto je tato formulace žádoucí a nejlepší.

Ti, kdož mají k těmto názvům odpor nebo nedůvěru, šidí sebe o sílu, kterou by jinak mohli dostat. Je vhodné jim toto vysvětlit, aby co největší počet lidí mohl maximálně využít možnost, která se jim nabízí.

S láskou Nebeského Otce Váš Anděl Modlitby