Andělská sdělení


Andělské sdělení je vlastně vzkaz od andělů, který přijde skrze mně. Abych mohla takový vzkaz předat, potřebuji Vaše povolení ptát se za Vás andělů podrobnosti ke konkrétní situaci. 

V těchto sděleních zachycuji informace a rady, které poskytují sami Andělé k nejrůznějším situacím, k zásadním životním rozhodnutím, ale i k běžným každodenním radostem a starostem. Mohu se ptát na záležitosti partnerského soužití, rodinného života a vztahů, zdraví, práce i financí. Pokud to je v souladu s Boží vůlí, mohu se dozvědět mnohé o problémech a zátěžích lidských duší. 

Mnoho lidí žije v mylné představě, že Andělé jsou zde proto, aby nám nezištně pomáhali v jakékoliv situaci. Platí to jen zčásti. 

Pravda je taková, že nad námi bdí a snaží se nás vést podle našeho PLÁNU DUŠE. Každá duše si před svým zrozením určí tento plán.  Vybere si (nebo je jí vybrána) rodina, do které se narodí, ví, které učební úlohy se má naučit, co má zpracovat, čemu se má věnovat, jaké dostane schopnosti a dary, s kým se má potkat a s kým si má co dořešit. 

Tento plán pak při svém zrození zapomene a jde cestou nevědomí. Duše si však pamatuje, co si naplánovala a dává to najevo právě přes intuici a pocity. Ne každý je však schopen hlas své duše slyšet a pochopit. Je potřeba se ztišit a vnímat sebe sama. V přírodě, přes meditaci, modlitby je možné se na svou duši naladit a poznat, co si přeje.  

Stejně tak náš plán poznají naši duchovní průvodci - Andělé. Oni nás mohou svým vedením směrovat tam, kde je to pro nás nejlepší. Mohou nám i přivést našeho ideálního partnera, nebo poradit v otázkách bydlení, práce, potenciálu, životní cesty. Stejně tak nám mohou klást do cesty překážky, pokud jsme se hodně odchýlili od našeho plánu. 

Je důležité vědět, jak anděly oslovit, jak je poprosit a nechat se vést. Pokud je přání v souladu s Boží vůlí, nebo-li v našem plánu duše, pomohou nám.

Moje práce spočívá v tom, že jsem schopna jejich odpovědi pro vás, zachytit. 


Sdělení od anděla Samuela

Moji milí, jsem Anděl Samuel, Anděl odpočinku a rekreace. Možná máte pocit, že rekreace a odpočinek je pro život podružná, že jsou důležitější věci na světě. Omyl. Odpočinek je stejně důležitý jako práce. Tak, jako sytíte svou duši tvořivostí, prací a využitím svého potenciálu, je potřeba živit svou duši jinými podněty - krásou, hudbou, uměním, adrenalinovými zážitky, koupáním, plaváním, plachtěním, létáním, horolezectvím, cestováním, jídlem, sexuálními prožitky, tancem, společenstvím. 

Člověk je tvor společenský a své zážitky chce a potřebuje většinou sdílet. Proto je výběr dovolené velmi důležitým počinem. Tělo si má odpočinout a duše se potřebuje nasytit. Nasycená duše se potom vrací nabitá, spokojená, rozzářená, plná energie. Pokud se člověk nedosytí, pak mu jeho energie ještě klesne. 

Nasycení duše má velký podíl na fyzickém a psychickém zdraví. Člověk, který si určité věci nedovolí, či si je přímo odpírá, sám sebe velmi omezuje, a trvá-li toto omezení dlouho, pak se tímto způsobem uvrtává do nemoci. Psychické nemoci tedy nejsou jen duševní traumata z těchto nebo minulých životů, ale mohou to také být nevyjádřené a nežité touhy různého charakteru. Ať už se jedná o potlačený umělecký směr, nedostatek času strávený v přírodě, nevyhovující životní styl, či nesplnění sexuální potřeby. 

To poslední bývá nejčastější příčina nejen dlouhodobé frustrace, ale také stojí za rozpadem mnoha vztahů. Je to proto, že člověk je tvor mnohovrstevnatý, a má velkou fantazii. Sexuální potřeba a touha nemusí být jen o rozmaru, ale z velké části o naplnění bytostné potřeby duše, která se projevuje právě takto. To, že se mnoho lidí se svou touhou nesvěří, souvisí s pocitem viny, studu a také s tím, co je v dnešním světě považováno za normu. Pokud se jen trochu člověk odchýlí, pak může být vystaven odsouzení, tlaku partnera nebo okolí, výčitkám a pocitům viny. 

Přitom - potřeby duše jsou většinou vytvářeny vlivem mnoha působení, životů, zkušeností a také potřebou vyrovnání. Ano, i karma hraje svoji roli. Proto jsou lidé, kteří jsou dominantní nebo submisivní i v této oblasti. Lidé, kteří potřebují určité pomůcky, či přímo fetiše. To vše má své důvody, které většinou nezná ani ten, co je potřebuje. 

Proto moji milí, přijímejte v tomto čase své potřeby za své. Objevujte je, nasyťte se, dovolte si je. Přijímejte sami sebe! Netrapte se, když vystupujete z davu, ale požádejte nás, abychom vám pomohli vyrovnat se s tím, co potřebujete. Poznejte sami sebe a dopřejte si to, co je možné. Je těžké skloubit svoje potřeby s rodinou, ale vězte, že nikdo není důležitější, než vy sami. 

S láskou Nebeského Otce Váš Samuel