Vítejte na andělských stránkách. 


Když se řekne ANDĚLÉ, většina lidí si představí krásné bytosti s křídly, dlouhými vlasy v nadýchaném rouchu. Mnozí z nás měli u postele obrázek anděla strážného, který chrání ohrožené děti, mnozí si anděla spojují s výzdobou kostelů a katedrál a jiným anděla připomene zapomenuté peříčko. Věřím, že pohled na anděly nás všechny bez rozdílu uklidňuje a dodává nám jistotu.

Kde se však andělé vzali? Jde o skutečnost nebo výmysl? Lze se s nimi potkat? Tuto otázku si v dnešní době klade mnoho lidí. A proto vznikly i tyto stránky.

Podíváme-li se do historie, zjistíme, že o nich hovoří téměř všechna náboženství - judaismus, islám, i křesťanství. Jsou to poslové Boží, mající svá zaměření, poslání, úkoly a jména. Vždy to byli průvodci proroků a vyvolených. I když je vnímáme téměř jako pohádkové postavy, je pravdou, že jsou to mocní duchové, skutečné bytosti vládnoucí ohromnou, intenzivní energií. Jejich úkolem je doprovázet každou duši na její duchovní pouti.

A takto vnímám anděly i já. Jako své láskyplné, moudré, mocné a krásné průvodce. Jako bytosti, které pomáhají, hladí, těší, přináší úlevu a naději.

Přijměme možnost jejich existence a nahlédněme do světa, který je našim očím skrytý, ale našim srdcím zcela otevřený.

Buďte vítáni.